ArthDent


Ortopedické vyšetrenie

Po dôkladom vypočutí Vašich problémov a následnom vyšetrení doporučíme najvhodnejší terapeutický postup zahrňujúci medikamentóznu liečbu, rehabilitáciu alebo operáciu na špecializovaných pracoviskách.

V detskej ortopédii je to predovšetkým screeningové  sonografické vyšetrenie bedrového kĺbu novorodenca a následná terapia pri vykĺbení. Samozrejmosťou je diagnostika a  liečba vrodených deformít nohy/ napr.koňská noha/. U detského pacienta je to napríklad  liečba a sledovanie plochej nohy, chybného držania tela, skoliozy. V prípade potreby protetickej pomôcky zabezpečíme v spolupráci s protetikom jej správnu výrobu a aplikáciu.

 

V ortopédii dospelých sú to predovšetkým degeneratívne zmeny na pohybovom aparáte  hlavne váhonosných zhybov /napr.gonartroza,coxartroza/, ako i zmeny na axiálnom skelete  /vertebrogénne ťažkosti/. Samozrejmosťou je u našich pacientiek /predovšetkým v klimaktériu/ zabezpečenie diagnostiky a terapie  osteoporózy, s ďaľším sledovaním účinnosti liečby.

 
ortopedické vyšetreniesonografiarazové vlny /ESWT/liečba plazmou /ACP/