ArthDent


Snímateľné náhrady-čiastočné protézy

Potrebný čas 1-3 týždne

Ide o náhradu chýbajúcich zubov:  skeletové náhrady

                                                               flexite náhrady

Použitie tiež s fixnými náhradami.

         

Totálne náhrady-protézy

Potrebný čas - 7 dní

Od prvej návštevy pacienta až po definitívne vyhotovenie,možnosť výberu rôznych materiálov a prevedení.

 

 Fixné náhrady

Potrebný čas 4-14 dní

estetické fazety,inlay,korunky,mostíky

Prevedenia:

kovokeramika  /porcelán/

bezkovová keramika  /cercon/

fazetové korunky – na zlato,platinu…

 

 
protetikaostatnéordinačné hodinykontakt