ArthDent


Snímateľné náhrady-čiastočné protézy

Potrebný čas č týždne

Ide o náhradu chýbajúcich zubov:  skeletové náhrady,termoplastické náhrady                                                               

Použitie tiež s fixnými náhradami.

         

Totálne náhrady-protézy

Potrebný čas  4 týždne

Od prvej návštevy pacienta až po definitívne vyhotovenie,možnosť výberu rôznych materiálov a prevedení.

 

 Fixné náhrady

Potrebný čas 7-14 dní

estetické fazety,inlay,korunky,mostíky

Prevedenia:

kovokeramika  /porcelán/

bezkovová keramika  /zircon,emax/

 

 
protetikaostatnéordinačné hodinykontakt