ArthDent

Výplňová terapia

Pri výplňovej terapii používame najkvalitnejší amalgám so 70% obsahom striebra,ale ponúkame aj iné estetické alternatívy.Vo frontálnom úseku je estetické ošetrenie samozrejmosťou.

 

Bielenie zubov

Zameriavame sa aj na estetickú stomatológiu,ktorej súčasťou je aj bielenie zubov.Dostupný je systém ambulantného bielenia pre malé skupiny zubov,alebo systém domáceho bielenia.Obidva podliehajú stálej kontrole lekára.

 

 RTG vyšetrenie

Dobrá diagnóza sa nedá stanoviť bez pomocných vyšetrovacích metód.K tomu používame digitalizovaný RTG prístroj na zhotovenie snímok jednotlivých zubov.

 

 Prevencia,dentálna hygiena

Správnou prevenciou a pravidelnou dentálnou hygienou sa účelným spôsobom predchádza ochoreniam ústnej dutiny ako je zubný kaz a parodontitída.Prevenciou sa rozumejú pravidelné návšety-deti dva krát ročne,dospelí raz ročne-ktoré sú bezplatné.


 
protetikaostatnéordinačné hodinykontakt